Posts with tag

Żeby zrozumieć rekurencję, trzeba zrozumieć rekurencję

Niedawno spotkałem się z koniecznością wygenerowania wszystkich kombinacji* pinów na potrzeby bruteforce'a i przy okazji zacząłem się zastanawiać w jaki sposób można by to zaimplementować we własnym zakresie.

*ściśle mówiąc permutacji z powtórzeniami

Każdy rozsądny człowiek otworzyłby google i po wpisaniu "python pin permutations" znalazł na stack-overflow'le funkcję product w bibliotece itertools. Funkcja ta generuje nam iloczyn kartezjański z danych wejściowych i właściwie nie wymaga zrozumienia istoty problemu ...

Read more...